Народно читалище

pk2229 cover

Името на проекта подсказва и основната идея на неговия екип, а именно да представи село Пожарево не просто като място на картата и като пощенски код, а да разкрие част от неговата културна и фолклорна идентичност и да затвърди създадените вече връзки между поколенията за съхраняване на местните културни ценности. В днешния свят на развити комуникации без граници, малкото село и неговите жители имат възможност да бъдат пълноценна част от културната динамика.

Проектът се осъществява от местен творчески екип, който е сформиран на доброволен принцип, а участниците са от различни поколения. Създаването на информационен продукт на три езика ще улесни достъпа до информация за селото и неговите жители. Използването на съвременни комуникационни канали е предпоставка за непрекъснато обновяване на тази информация и за привличане на нови приятели от различни възрасти и националности.

Макар и малко, село Пожарево търси и изгражда своя потенциал за развитие и се стреми да привлече обществения интерес към онези дейности, запомнени от поколенията и живи и до днес.

Проектът „ПК 2229 или Пожарево“ цели да запази, документира, представи и популяризира част от най-характерните, предавани през поколения наред традиционни обреди, занаяти и фолклор на жителите на село Пожарево пред широка аудитория в България и по света.

Малкото село Пожарево, благодарение на читалището си и на живото наследство в лицето на носителите на традициите - възрастните Пожаревци, още пази магията на замесване на хляб с квас, на автентичния шопски танц, на подрязването на лозите и приготвянето на червено вино, на тайната на изцелението в нощта преди деня на Св. Илия на поляната пред останките на стария параклис Св. Илия и на огъня на сламения оратняк, който гони злите сили вън от селото на Сирни Заговезни.

Обичайното спазване на тези традиции е нещо тайнствено за местните жители, а за забързания градски човек - необичайно. Но то е част от корените на всички нас. Настоящият проект ще допринесе тези „корени“ да бъдат документирани и представени в съвременна форма, както за българския народ, така и за света.

Видео на проекта: https://youtu.be/Rm3Qr86eYik

 

Share

Wheat gradient text

Китното село Пожарево е едно от малкото населени места в софийски регион, в което обработването на земеделска земя, никога не било прекратявано. Там се отглеждат характерните за този регион зърнени култури - най-вече хлебна пшеница.

В миналото хлябът се е приготвял от местните жени от брашно, смляно в каменна мелница и с приготвена в домашни условия естествена квас. Втасването на тестото, замесено с такава мая ставало бавно и задължително в дървен съд покрит с памучна кърпа. Водата, жените носили с менци от близките извори. Изпичането ставало в пещ, изработена от произведени от местните жители, тухли. С периода на индустриализацията на земеделието тази традиция, била на път да бъде загубена и забравена.

През 2012 г. доброволци, заемайки се със задачата да възстановят отдавна закритото читалище в сградата на старата селска хлебарница, откриват автентична пещ. Типичен за периода между двете световни войни модел, характерен с допълнителни димоотвеждащи канали и странична горивна камера. Откритието става вдъхновител на идеята да се съхрани, развие и популяризира традиционното приготвяне на хляб с есетествен квас.

Благодарение на проект „Пътят на хляба и традиционните гозби“ по програма „Живо наследство“, фурната в новото читалище в Пожарево е дооборудвана, а производственият цикъл за проготвяне на домашен хляб по стара българска традиция е затворен. Така пътят на хляба започва от грижливо отгледаната пшеница, преминава през смилането й в специфична каменна мелничка, през създаването на есетествен квас, през майсторлъка на месенето и изпичането му автентичната селска пещ.  

Видеото е реализирано по проект "Пътят на хляба и традиционните гозби" по програма "Живо наследство" на Фондация "Работилница за граждански инициативи".

 

 

Share