Народно читалище

discussionУважаеми пожаревци,

Заповядайте на 20 март (неделя) от 10:30 часа в нашето читалище "Васил Левски 2012”, за да участвате в заключителната дискусия по проект "Предизвикателства, променящи живота", по който работим от ноември 2015год.

На срещата ще бъдат представени възможните подходи за решаване на двата проблема върху които през ноември решихме да работим заедно:

- Подобряване на инфраструктурата в Пожарево

- Възраждане на сградата на пожаревското училище

Двама представители на нашата общност – Ирина Радованова и Боряна Кантарджиева -  преминаха три обучения по "Програма за активно гражданско участие и лидерство", за да намерят възможности за работа по двете теми. На срещата Ирина и Боряна ще споделят своите знания и умения и ще обсъдим вариантите за практическото разрешаване на проблемите с механизми за активно гражданко участие.

Проект "Предизвикателства, променящи живота" е инициатива на Сдружение „Платформа АГОРА”, Българско училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с 12 читалища от цялата страна.

Ще се радваме да се видим отново и заедно да решим, как да продължим!

Share