Народно читалище
 earth day vector 04 По случай денят на Земята, 22 април, НЧ 'Васил Левски 2012" в село Пожарево, организира засаждане на храсти на центъра пред сградата на читалището. Понеже всички хора са на работа днес, Ви каним в събота от 11.00 часа на центъра да позасадим разни красоти и да си пообщуваме...Посадъчния материал е подсигурен от градински център "ТИС".
Share