Народно читалище

Пожаревци участваха във вторият модул от обучението "Програма за активно гражданско участие и лидерство". То се проведе от 14 до 17 януари 2016 г. в София по проект на Сдружение "Платформа АГОРА" и Българското училище за политика "Димитър Паница" в рамките на проекта "Предизвикателства, променящи живота".

Обучение Програма за активно гражданско участие и лидерство

Акцент по време на вторият модул на програмата бе поставен върху различните форми на пряката демокрация на местно равнище, взаимодействието между общности и местна власт, ефективни модели за консултации с гражданите, участието на гражданските организации във вземането на решения, формулирането на местни политики, анализ на заинтересованите страни, водене на преговори и доброволчеството.

Share